MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

1.1 Satıcı Bilgileri

Ünvanı                        : Erser Saatçilik ve Kuyumculuk İletişim İthalat İhracat sanayi ve ticaret Limited Şirketi

Adresi                         : Çankaya Cd. No:22 D:1, 06690 Çankaya/Ankara

Telefon                       : 0312 440 64 64

                                   Hafta içi ve Cumartesi: 09.00- 20.00

Faks                            :…………..

E- posta                      :……………..

Ürün iade adresi       :Çankaya Cd. No:22 D:1, 06690 Çankaya/Ankara

1.2 Alıcı Bilgileri

Adı/Soyadı/Ünvanı               :

Adresi                                     :

Telefon                                   :

Faks                                        :

E- posta                                  :

MADDE-2 KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI' nın SATICI' ya ait aykach.com web sitesinden elektronik ortamda veya iletişim bölümünde yer alan telefondan sipariş verdiği yaptığı aşağıda bu sözleşmede nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

ALICI, SATICI’ nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

http://www.aykach.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÖDEME/TESLİMAT BİLGİLERİ

Malın/Ürünün/Hizmetin cinsi, türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli vergiler dahil ödeme şekli, Teslimat bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir:

Mal/ /Hizmet türü/adı                   :

Marka/Model                                :

Adedi                                              :

Teslimat Adresi                 :

Teslim Edilecek Kişi         :

Fatura Adresi                    :

Elektronik ortamda alınan hizmet/ürün(lerin) cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti yukarıda belirtildiği gibidir. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları ALICI tamamıyla karşılamayı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu ALICI kabul eder.

MADDE 4 - FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan       :

Adres                          :

Telefon                       :

E- posta                      :

Fatura teslim             : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

MADDE 5 - MALIN/ÜRÜNÜN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, ALICI’ nın SATICI’ dan satın almış olduğu Malın/Hizmetin ALICI’ ya teslim edilmesiyle  ifa edilmiş olur. Mal/hizmet ALICI’ nın Sipariş formunda ve iş bu sözleşmede belitmiş olduğu adreste bulunan kişi/kişilere teslim edecektir.

MADDE 6 –TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Malın/Hizmetin teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa SATICI’ ya aittir. Satıcı, Web sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları SATICI’ ya ait olacaktır. Malın teslimatı; SATICI’ nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. SATICI, sipariş konusu mal/hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal/hizmeti, ALICI tarafından mal/hizmet' in sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle ALICI tarafından mal/hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal/hizmet' in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Malın SATICI tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat ALICI tarafından teslim alınmasından önce ALICI tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur. Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.

MADDE 7 - GENEL HÜKÜMLER

7.1. ALICI, siparişi vermekle Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’ nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini, sözleşmede belirtilen uygun ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2. Sözleşme konusu ürün, sipariş tarihinden itibaren  30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’ nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. SATICI’ nın işbu sözleşmenin onaylandığı tarih itibariyle anlaşmalı olduğu kargo firması Yurtiçi  Kargo’dur. Madde 3’te gösterilen teslimata ilişkin her türlü kargo/gönderim ücreti, SATICI’ ya aittir.

7.3. Sözleşme konusu ürün(ler), ALICI’ dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

7.4. Ürünün(lerin) ALICI’ ya gönderimi aşamasında sevkiyat işleminden sorumlu kargo firmasının hata ve ihmallerinden kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek zararlardan ve/veya bunların ALICI' ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

7.5. SATICI, sözleşme konusu ürünün(lerin) sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

7.6. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’ nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

7.7. Haklı sebebin varlığı halinde SATICI sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ ya durumu bildirir ve SATICI’ nın stoklarında eşit kalitede ve eşit fiyatta farklı ürün tedarik edebilir.

7.8. SATICI, sipariş konusu ürün/hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya bildirir ve SATICI stoklarında bulunması halinde ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

7.9. Ürünün(lerin) tesliminden sonra ALICI' ya ait kredi kartının, banka kartının, debit kartının ve İnternet Sitesi’nde sunulan diğer ödeme sistemlerinin ALICI’ nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI' ya ödememesi halinde, ALICI’ nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ilgili ürünü 3 (üç) gün içinde SATICI' ya iade etmesi zorunludur. Aksi halde ALICI kendisine de her türlü yasal işlemin yapılacağını kabul ve taahhüt eder. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ ya aittir.

7.10. ALICI tarafından satın alınmış ürünün SATICI’ nın hizmet aldığı tedarikçi firma stoklarında olmaması ve eşit kalitede ve fiyatta muadil ürünün de bulunmaması halinde, SATICI’ nın, ALICI’ nın ödemiş olduğu bedeli iade etme hakkı saklıdır.

7.11. SATICI, İnternet Sitesi’nin veya diğer veriler ile programların kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. SATICI, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususlarında herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından http://www.aykach.com sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI, SATICI’ dan hak iddiasında bulunamaz.

7.12. SATICI, İnternet Sitesi mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile İnternet Sitesi sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler İnternet Sitesi’nde yayın tarihinde yürürlüğe girer. Şirket, ALICI’ ya İnternet Sitesi’ne her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir. Bu koşullar link verilen diğer internet sayfaları için de geçerlidir.

7.13. İnternet Sitesi SATICI’ nın kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. SATICI, bu sitelerin içerikleri ve içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

7.14. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’ nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

7.15. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından http://www.aykach.comcom sorumlu değildir. Buna istinaden SATICI, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI SATICI’ dan hak iddiasında bulunamaz. 

7.16. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

7.17. ALICI, www.aykach.com  internet sitesinde satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , sözleşme konusu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri  elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

7.18. ALICI, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

7.19. ALICI, ürünlere ait kullanma ile ilgili talimatlara uyacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi kullanımdan genel tüketici kullanımına uymayan, garanti kapsamındaki kullanıma uymayan kullanımdan doğan ayıptan, zarar ve ziyandan dolayı SATICI sorumlu değildir.

7.20. ALICI, iş bu Sözleşmenin akdi nedeniyle elde edilen kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında; işlenebileceğini, kaydedilebileceğini, saklanabileceğini, güncellenebileceğini ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabileceğini kabul ve beyan eder. ALICI, bu kapsamda SATICI’ya reklam, tanıtım, kampanya, bilgilendirme vs. faaliyetlerine ilişkin olarak elektronik ileti izni verdiğini de kabul beyan eder.

7.21. SATICI, internet sitesi üzerinden ALICI’ nın ihtiyacını aşan toptan alım niteliğini taşıyan alımlarda yani satın alınanların 2 (iki) adet ürünü aşması halinde SATICI siparişi tamamen iptal etme ya da perakende alım sınırındaki kalan yalnızca 2 (iki) adet ürün gönderimini sağlama hakkını saklı tutar.

7.22. ALICI tarafından kredi kartı aracılığıyla yapılan ödemelerde, ürün(ler) tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (ondört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Söz konusu tutarın bankaya iadesinden sonra, iade edilen tutarın ALICI hesaplarına geçişi tamamen ilgili bankanın işlem süreci ile ilgili bir durumdur.Hal böyle iken ALICI olası gecikmeler için SATICI' nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına geçişinin ortalama 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini peşinen kabul etmektedir

7.23.ALICI’ nın kredi kartı ile yapmış olduğu alışverişlerde ilgili tutara ilişkin işlemin 3 (Üç) defa hatalı şifre girişi sebebiyle gerçekleştirilememesi halinde SATICI, ALICI’ dan kimlik ve kredi kartı bilgilerini teyit edecek görsel araçlar da dahil olmak üzere her türlü bilgi ve belgeyi talep etme hakkına sahiptir. Söz konusu bilgi ve belgelerin ALICI tarafından temin edilmemesi, eksik temin edilmesi ya da ALICI tarafından temin edilen bilgi ve belgeler ile sipariş bilgilerinin uyuşmaması halinde SATICI, ilgili siparişi derhal ve hiçbir sorumluluk ve tazminat bedeli altında kalmaksızın iptal etme hakkına sahiptir ki ALICI kayıtsız şartsız bu hususu peşinen kabul etmektedir.

7.24. ALICI tarafından taksitle yapmış olduğu alışverişlerde, SATICI tarafından herhangi sebeple (cayma, ayıplı mal, garanti vb. ) hizmet/ürün bedelinin iade edilmesi hususunda, SATICI söz konusu iade işlemini ALICI’ nın satın alma işlemini gerçekleştirmiş olduğu aynı banka hesabına iade etmekle mükelleftir. ALICI tarafından iade için başka hesap bildirilmesi halinde dahi bildirilmiş olan başka hesaba iade yapılmayacak olup; hizmet/ürün bedelinin iadesi yalnızca ALICI’ nın satın almayı gerçekleştirdiği aynı banka hesabına yapılacaktır.

7.25. Site içeriğinde yer alan ürün fiyatlarında açık bir hata olduğu ortalama bir kişi tarafından anlaşılacak ölçüde piyasa fiyatının çok altında belirtilmiş olması durumunda, SATICI işbu hatalı fiyata göre verilen tüm siparişleri tek taraflı olarak iptal etme hakkına sahiptir. ALICI söz konusu durumla karşılaştığında; ortada açık bir hata olması sebebiyle hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

7.26.  İnternet sitesinde SATICI tarafından sunulan ürünler kapsamında kullanılması için indirim veya hediye içeren birden fazla kampanyaya yer verilebilir. ALICI işbu kampanyaların yalnızca birinden yaralanma hakkına sahiptir, ALICI tarafından yapılacak olan aynı alışveriş içerisinde birden fazla kampanya birlikte kullanılamaz. İnternet sitesinde oluşabilecek sistem hatası nedeniyle birlikte kullanılma, sehven açılan kampanyalardan yararlanarak verilen siparişlerin SATICI tarafından derhal iptal edilme hakkı saklıdır.

7.27. SATICI nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünün süresi içinde teslim edemez ise durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu halde ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ödediği tutar 14 (ondört) gün içinde kedisine ürün(leri) satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde tek seferde ödenir. Bankanın ödemeyi geciktirmesinden SATICI sorumlu değildir.

7.28. aykach.com web sitesi üzerinden yapılan alışverişlerde ödeme şekli olarak kredi kartı, banka havalesi (EFT), nakit havale ile ödeme şekilleri mevcuttur.Havale ile ödemede ALICI kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir. Nakit havale ve/veya banka havalesi yaparken,‘Gönderen bilgileri’nin Fatura bilgileri aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir. 3 iş günü içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir.

Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi ödeme şekli olarak belirtilmeyen ödeme yöntemleri kabul edilmez. Satım bedelinin ödenmiş olduğunun kabul edildiği an; kredi kartı (Visa, Master Kart) ile alımlarda sipariş kadar tutarın bloke edildiği, banka havalesi ve nakit havalesi ve nakit havale ödemlerde bu havalenin Erser Saatçilik ve Kuyumculuk İletişim İthalat İhracat sanayi ve ticaret Limited Şirketi hesabına ulaştığı andır.

ALICI, ürün teslimat koşullarının olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların yer aldığı aykach.com Web sitesindeki Mal/hizmetin Sevkiyat ve teslimatı bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

7.29.18 yaşından küçük kişiler ve fiili ehliyetine haiz olmayanlar, Erser Saatçilik ve Kuyumculuk İletişim İthalat İhracat sanayi ve ticaret Limited Şirketi’nden dan alış-veriş yapamaz; aksi halde satıcının hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

7.30. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda ilgili kutucuğa tıklayarak Kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu sözleşme ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu sözleşme taraflar arasında yürürlüğe girmiş olur.

MADDE 8- MÜCBİR SEBEP

Sözleme kabul tarihinde mevcut olmayan veya öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, salgın hastalık, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. Mücbir sebebin 30 (otuz) gün süreyle devam etmesi halinde, taraflardan her birinin sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

MADDE 9- GARANTİ BELGESİ

Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

MADDE 10- CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün(lerin) kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin  cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 5. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması, ürünün SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. . Cayma hakkının kullanılması halinde iade ürünler SATICI’ nın anlaşmalı olduğu ve internet sitesi üzerinden müşterilerine duyuracağı kargo firması ile iade edilmelidir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar, ürünün(lerin) SATICI’ nın anlaşmalı olduğu kargo firması ile iade gönderilmesi halinde SATICI’ ya aittir. Süresi içerisinde herhangi bir nedenle iade edilen ürünün SATICI’ nın anlaşmalı olduğu ve ALICI’ ya bildirilen kargo firması ile gönderilmemesi halinde kargo bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır. Cayma hakkının kullanılması halinde,

a) Üçüncü kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (iade edilmek istenen ürüne ilişkin kurumsal fatura kesilmiş, ürün iade edilirken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır),

b) İade formu

c) Cayma hakkı bildiriminin yapılmasından itibaren 10 (on) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’nın birinci maddede belirtilen ürün iade adresine teslim edilmesi gerekmektedir. SATICI, ALICI’nın cayma hakkı bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde ürün kapsamında yapılmış tüm ödemleri ALICI’ ya iade edecektir.

Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının (muhasebe kayıtlarında tutarlılığı sağlamak amacıyla)  iadesi zorunludur. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de "iade faturasıdır" ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır. Faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde SATICI'ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI’ ya geri gönderilecektir.

Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli ALICI’ ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

Havale ve EFT ödeme seçenekleri kapsamında yapılacak iadelerde Tüketiciden banka hesap bilgileri istenerek, Alıcı’nın belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya Alıcı’nın adına olması gerekmektedir) havale veya EFT şeklinde yapılacaktır.

MADDE 11 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI, 27.11.2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesi çerçevesinde aşağıdaki ürünler kapsamında cayma hakkını kullanamaz.

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya ALICI’ ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

- -Taşınabilir Bilgisayar (Orijinal işletim sitemi kurulduktan sonra iade alınmayacaktır.)

- Her türlü yazılım ve programlar

- DVD, VCD, CD ve kasetler

- Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)

- Hür türlü kozmetik ürünleri

MADDE 12- Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Tarafların Hak Ve Yükümlülükleri

SATICI, işbu sözleşme amacıyla öğrenmiş olduğu tüm kişisel verileri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm uygulanabilir kanunlara, yönetmeliklere, kurallara uyacağını ve sözleşme sona erse dahi uymaya devam edeceğini ve bunların ihlal edilmesine sebep olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 13- GİZLİLİK

13.1. Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile sağlayıcıya bildirdiği bilgiler sağlayıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.

13.2. Satıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde sağlayıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

13.3. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir

13.4. Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi, telefon ve fax gibi bilgileri standart ürün teslim bilgileri, bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi, telefon ve fax gibi bilgileri standart ürün teslim bilgileri, bazı durumlarda kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri için satıcının ve satıcının iş ortaklarının kullanmasını onayladığını kabul eder.

MADDE 14 - TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI’ nın kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve varsa vekalet ücretini ALICI’ dan talepe debilir. Her koşulda ALICI’ nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI’ nın borcu gecikmeli ifasından dolayı SATICI’ nın uğradığı zarar ve ziyandan ALICI sorumlu olur.Her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 15 – BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İş bu sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında veya elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır. ALICI söz konusu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda SATICI’ nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

MADDE 16- SÖZLEŞMENİN BAŞLAMASI

Bu sözleşme, Müşterinin SATICI internet sitesi üzerinden siparişini tamamlaması ile başlar. Müşteri tarafından ödeme işleminin henüz tamamlanmaması, sözleşme hükümlerini ortadan kaldırmaz.

MADDE 17- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl aralık ayında belirlenen ve yıllık olarak değişiklik gösteren parasal sınırlar dahilinde ALICI’ nın ve /veya SATICI’ nın yerleşim yerindeki Tüketici İl ve İlçe Hakem Heyetlerine, parasal sınırı aşan ihtilaf hallerinde ALICI’ nın ve/veya SATICI’ nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemesine yapılabilir. 
Bu Sözleşmeden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir

MADDE 18-YÜRÜRLÜK

ALICI, sözleşmeyi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder. ALICI sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm şartlara kendi özgür iradesi ile kabul eder. SATICI ve ALICIsözleşmenin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder. 18 (onsekiz) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak  suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir. ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.

SATICI                      :                                                                     ALICI              :

KURUM ADI :                                                                               AD/SOYAD      :

ADRES                      :                                                                    ADRES             :

TEL                            :                                                                       TEL                :

FAKS                         :                                                                       FAKS             :

E – POSTA                :                                                                       E – POSTA    :

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.